Cayet Abogados

CIVILRÄTT

Varje situation är unik och varje ärende som våra klienter tar upp kräver ett personligt och kreativt svar för att uppfylla dina rättsliga intressen. Eftersom människor ständigt samverkar med varandra uppstår det en mängd situationer där en god rådgivning ger lugn och ro.

Cayet Abogados erbjuder dig personligt anpassade svar inom följande områden:

 • Fastigheter: Vi tar hand om alla möjliga typer av fastighetsaffärer och transaktioner. I detta ingår en omfattande granskning och utvärdering av register, stadsplaner såväl som den finansiella biten. Vi förbereder och rådger för alla typer av avtal relaterade till köp och försäljning av fastigheter, såväl privatbostäder som kommersiella lokaler, nybyggnationer och befintliga, upprättande av avtal för indelning av flerbostadshus osv.

  Vi ger även juridisk rådgivning inom:

  • Köp och försäljning av fastighetsbolag, fastighetsbyggnation, nybyggen av bostäder och finansiering samt upprättande av hypotekslån.

  • Förhandling av hyresavtal för privatbostäder och affärslokaler.

  • Rådgivning och information till bostadsägare om deras rättigheter och skyldigheter enligt bostadslagar och regler inför årsstämmor och möten för föreningar.

  • Biträde och representation vid domstol i administrativa och juridiska förfaranden i samband med användning och innehav av bostäder.

 • Famijerätt: Familjerätten är mycket omfattande och komplicerad och kräver ingående kunskaper och löpande fortbildning.

  Den specifika kunskapen om de olika förfarandena som gäller för familjerätten är fundamental när det inte finns något annat alternativ än att ta saken till rätten. Vi använder vår erfarenhet och expertis till att lyssna på var och ens behov för att kunna ge en skräddarsydd lösning.

  • Separation, skilsmässa.

  • Krav på underhåll och uppfyllande av umgängesrätt.

  • Uppdelning av gemensamma inkomster och tillgångar.

  • Äktenskapsförord.

  • Vårdnadsrätt. Gemensam vårdnad.

  • Föräldraansvar.

  • Besöksrätt.

  • Beräkning av underhåll. Underhåll.

  • Sambos.

  • Förmyndarskap och adoptioner.

  • Rättslig oförmåga.

  • Arv.

 • Avhysning (avhysning på grund av utebliven betalning eller utgånget avtal), för alla typer av avtal: köp- och säljavtal, uthyrning, lån, deposition och garanti, byten, fullmakt osv.

 • Bostadsföreningar: Våra specialiserade advokater erbjuder nödvändig juridisk rådgivning från och med att föreningen bildas och stadgarna upprättas. De bistår vid krav mot medlemmar vars betalningar uteblir, eller vid bestridande av överenskommelser eller protokoll, reklamationer vid brister i byggnation, dolda fel, felaktiga reparationer, renoveringar som inte har godkänts, störande aktiviteter, ohälsosamheter, reklamationer mot försäkringsbolag eller någon annan typ av reklamation.