Cayet Abogados

Rechtsgebieden

Cayet Abogados zijn experts op het gebied van Onroerend goedrecht. Wij zijn ons ervan bewust dat de koop of verkoop van een onroerende zaak een belangrijke investering betekent voor particulieren en bedrijven. Daarom controleert ons team van hooggekwalificeerde vakmensen tot het allerlaatste detail bij een koop of verkoop van percelen of van onroerende zaken bestemd voor woning of bedrijf. Wij bieden onze cliënten de beste juridische garanties, zodat een transactie succesvol verloopt.

Wij zijn er trots op u een onberispelijke, individuele dienstverlening te garanderen, gebaseerd op onze uitgebreide kennis van de onroerendgoedmarkt. Wij zien toe op uw belangen en lopen steeds vooruit op mogelijke problemen die wij efficiënt oplossen.

Ons bedrijf is vanaf het begin tot het einde belast met het verstrekken van juridisch advies aan nationale en buitenlandse cliënten op het gebied van onroerende zaken. Wij zijn in het bijzonder gespecialiseerd in de volgende diensten:

Koop en verkoop van onroerende zaken

Het afhandelen van formaliteiten bij de koop of verkoop van stedelijke onroerende zaken (met inbegrip van gebouwen en percelen), zowel van nieuwbouwprojecten als van bestaande onroerende zaken. Wij regelen ook aankopen en verkopen van landelijke percelen.

Onze hoofddoelstelling is dat de cliënt gedurende de hele aankoop- of verkoopprocedure van een onroerende zaak weet dat hij in goede handen is. Daarom voeren wij eerst een grondig onderzoek uit met betrekking tot de documenten, zodat alles in orde is op het moment van de ondertekening. Wij controleren of de onroerende zaak naar behoren in het register staat ingeschreven en dat er geen lasten zijn en wij controleren tevens of er sprake kan is van mogelijke achterstallige gemeentebelastingen (IBI [onroerendgoedbelasting] en vuilnisdienst).

Een ander heel belangrijk punt waar rekening mee dient te worden gehouden is het controleren van de urbanistische situatie door te checken of de relevante vergunningen voorhanden zijn.

Indien nodig, informeren wij u over de verkrijging van een energieprestatieattest.

In Cayet Abogados nemen wij alle twijfels weg die onze cliënten, al dan niet ingezetenen, kunnen hebben met betrekking tot belastingen die elke transactie met zich meebrengt, want het is absoluut noodzakelijk om op de hoogte te zijn van alle kosten waar men mee te maken krijgt bij een koop of verkoop, vanaf de kosten van de notaris en de inschrijving in het register tot het berekenen van de belastingen: (meerwaarde, de mogelijke vermogensaanwas en het effect ervan op de belastingaangifte, etc.)

Wij, de deskundigen van ons bureau, hebben veel ervaring met zaken van fiscale en juridische aard en wij zijn er zeker van u het beste juridische advies te kunnen verstrekken bij de aankoop of verkoop van onroerende zaken voor bewoning, van percelen of bedrijfsruimten. Wij houden ons ook bezig met andere zaken, zoals het opheffen van gemeenschappelijk eigendom, ruilcontracten, inbetalinggevingen, verhuur, verklaringen van nieuwbouw, vestiging/annulering van hypotheken, enz.

Eigendomsregister

Behalve het verrichten van onderzoek en het verstrekken van juridisch, urbanistisch en financieel advies bij een koop of verkoop, strekt onze assistentie zich uit tot het gebied van het register om de betrouwbaarheid van de transactie definitief te consolideren door ons ervan te verzekeren dat er geen lasten of voorlopige aantekeningen van beslaglegging, etc. in het register staan.

Tevens belasten wij ons met de inschrijving in het Eigendomsregister van het eigendomsbewijs van de woning op uw naam, door als eerste stap te voldoen aan de betaling van de desbetreffende belastingen.

Vergunningen toeristische diensten

Op ons bureau volgen wij met veel aandacht de ontwikkelingen op het gebied van wijzigingen in de wet die de verhuur van vakantie accommodatie in Andalusië regelt.
Wij nemen al uw twijfels weg wat betreft een vergunning voor toeristische dienstverlening en wij verrichten de noodzakelijke formaliteiten voor de verkrijging ervan met het doel uw woning te registreren voor toeristische accommodatie zonder dat u zich zorgen hoeft te maken over de bureaucratie.

Contracten voor projectontwikkeling, bouw en technische voorzieningen

Cayet Abogados verstrekt ook juridisch advies met betrekking tot het opstellen van en onderhandelen over contracten die een groot risico of complicaties behelzen, zoals contracten van projectontwikkeling, de bouw van woningen en andere contracten van technische aard in verband met de onroerendgoedsector.

Verhuur van woningen en lokalen

Cayet Abogados stelt een vakkundige team tot uw beschikking om u te adviseren over de rechten en verplichtingen van de partijen die een huurcontract afsluiten voor een onroerende zaak.

Onze advocaten geven u voorafgaand aan de ondertekening van het contract advies betreffende het hele verloop van verhuur en helpen u bij de onderhandeling over de meest gunstige voorwaarden, waarbij nauwkeurig alle details worden geanalyseerd om van tevoren toekomstige complicaties te vermijden: waarborgsom en prijs, duur van het contract, bepalingen met betrekking tot mogelijke verlengingen, enz.
Of u nu verhuurder of huurder bent, u kunt op Cayet Abogados rekenen om uw huurcontract veilig en betrouwbaar te regelen.

Erfenissen, testamenten en erfopvolgingen

Een langdurige ervaring garandeert ons vakmanschap op het gebied van Erfrecht, gericht op de onroerendgoedsector. In Cayet Abogados beschikken wij over een ruime kennis van individueel juridisch advies met betrekking tot onroerende zaken: het opstellen van testamenten, juridische claims inzake erfenissen en legaten, evenals toewijzingen van goederen die deel uitmaken van een nalatenschap.

Wij bieden specifiek advies voor het opstellen van testamenten, waarbij wij altijd rekening houden met de persoonlijke omstandigheden van onze cliënten. Dit, samen met onze langdurige ervaring met internationale cliënten stelt ons in staat u van advies te dienen over de inhoud van uw testament op grond van uw nationaliteit, ten einde een correcte verdeling van uw gehele vermogen te bestuderen (op het gebied van erfenissen).
Onze vakmensen kunnen u adviseren met betrekking tot alle erfopvolgingszaken, gericht op de onroerendgoedsector met zeer bevredigende resultaten.

Fiscaal advies

Wij zijn specialisten op het gebied van fiscale aangelegenheden en bieden uitstekend fiscaal advies aan natuurlijke personen, zowel ingezetenen als niet ingezetenen en aan bedrijven. Ons meertalige team is voortreffelijk gekwalificeerd om met de cliënt in zijn eigen taal te communiceren. Vertrouw op ons, wij zullen namens u de belangrijkste modellen voor aangiften tot stand brengen en presenteren, die vereist worden door de Spaanse fiscus:

 • - Belasting voor ingezetenen en niet ingezetenen.
 • - Successierechten en donaties (erfenissen).
 • - Inkomstenbelasting, trimestrieel en jaarlijks.
 • - Trimestrieel en jaarlijks indienen van BTW.
 • - Vennootschapsbelasting (inclusief aangiftes van gesplitste betaling).
 • - Jaarlijkse aangifte van transacties met derden.

Onze Afdeling Belastingen beoogt permanente en individuele fiscale advisering te garanderen, waarbij altijd rekening gehouden wordt met de fiscale behoeftes van onze cliënten.

Rechtsgeschillen

Aangezien wij ons bewust zijn van de nauwgezetheid en de discretie waarmee deze gen in het bijzonder behandeld dienen te worden, zijn wij extra nauwkeurig met dit soort procedures. Onze advocaten met langdurige ervaring in rechtszaken treden hoofdzakelijk op bij de rechtbank in verband met de volgende aangelegenheden:

 • - Zaken die het gevolg zijn van het niet nakomen, de uitvoering of de interpretatie van contracten met betrekking tot onroerende zaken (koop en verkoop, verborgen gebreken, enz.).
 • - Contracten voor projectontwikkeling en bouwwerkzaamheden (contracten met vakmensen van de bouw).
 • - Ontbinding van gemeenschappelijk eigendom.
 • - Verhuur (uithuiszettingen, het claimen van huur, contractontbinding).
 • - Hypothecaire executies.
 • - Oneerlijke bedingen.
 • - Familierecht.
 • - Rechtsvorderingen voor erfenissen en legaten.

Urbanistisch recht

Het team van Cayet Abogados biedt hoogwaardig juridisch advies op het gebied van ruimtelijke ordening, waarbij wij wijzen op het werk van onze specialisten die met de autoriteiten onderhandelen en documenten opstellen en afhandelen voor de onroerendgoedmarkt en de bouw.

Wij verstrekken eersteklas bijstand op het gebied van ruimtelijke ordening aan particulieren en privé bedrijven (het uitbrengen van rapporten, het checken van dossiers inzake ruimtelijke ordening, administratieve procedures, etc.).